. .

 

Begäweheid eh d'r Ferndorwer Kerche

We de Kerche afing, deilde en Ferndorwer Küster denn Lüh Jesangböcher us, de ob de erschde Bleck käng bie ser hadde. Eds sohs do op ehner Bank och en Kräremijer. Dä woll awwer käng. Hä sädde:

"Ech bruche kähng. Süsde hiddad klähng schürne Böchelche? Dat es det minne, do es alles eh bissje langsamer jeschrewe."

Mä moss no wesse, dat de Kräremijer alldemo eh bessje Schwierichkeire ha, en Schnejel ze fange.

K.B. Hahn (Hilchenbach)

 

... Ein Ferndorfer zu einem Kredenbacher: „Wie kaa mä da ob ner Schnejel usrötsche?“ „Se kam va hinge“.